مدیرکل فرودگاه کرمانشاه گفت: ۵۲ پرواز فوق العاده به مناسبت اربعین حسینی در مسیر نجف کرمانشاه و بالعکس از ۱۸ شهریور در فرودگاه کرمانشاه برقرار شد.

به گزارش نسیم کرمانشاه، بیاتی گفت: این پرواز‌ها را شرکت هواپیمایی پویا و آسمان انجام خواهند داد
به گفته وی ۱۸ پرواز فوق العاده در مسیر تهران کرمانشاه و بالعکس هم توسط شرکت هواپیمایی آسمان از هفدهم شهریور در فرودگاه کرمانشاه برقرار می‌شود.
مدیرکل فرودگاه کرمانشاه گفت: شرکت هواپیمایی وارش نیز از ۸ شهریور اقدام به برقراری ۳۶ پرواز برنامه‌ای به مناسبت اربعین حسینی در مسیر کرمانشاه و بالعکس کرده است