‍ ‍مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت: ۱۴۶ پرونده تخلف رانندگان بخش کالا و مسافر در استان کرمانشاه بررسی گردید. به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه مهندس فریبرز کرمی اظهار داشت:از ابتدای سال تاکنون ۱۴۶ پرونده در بخش کالا […]

‍ ‍مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت: ۱۴۶ پرونده تخلف رانندگان بخش کالا و مسافر در استان کرمانشاه بررسی گردید.

به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه مهندس فریبرز کرمی اظهار داشت:از ابتدای سال تاکنون ۱۴۶ پرونده در بخش کالا و مسافر در کمیسیون ماده ۱۱ و ۱۲ بررسی شده است.

وی افزود: در کمیسیون ماده ۱۲ با موضوع رسیدگی به تخلفات شرکت های پخش کالا و مسافر، نیز ۱۸ جلسه برگزار شده است، که از این تعداد ۱۰ جلسه در بخش کالا و بررسی ۲۳ پرونده حمل و نقلی و ۸ جلسه در بخش مسافر به ۵۶ پرونده حوزه مسافر رسیدگی که در مجموع ۷۹ پرونده در این کمیسیون بررسی و اعمال قانون گردیده .

کرمی بیان نمود: در کمیسیون ماده ۱۱ با موضوع رسیدگی به تخلفات رانندگان بخش کالا و مسافر ۶ جلسه برگزار و به ۱۴۶ پرونده تخلف رانندگان رسیدگی شده که از این تعداد ۴ جلسه در بخش کالا و ۲ جلسه در بخش مسافر برگزار شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه افزود: در نتیجه جلسات کمیسیون ماده ۱۱ به ۳۰ نفر راننده بخش مسافر و ۱۱۶ راننده بخش کالا رسیدگی شده است.