جلسه بررسی موانع سد شرفشاه سومار در شرکت آب منطقه ای کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش نسیم کرمانشاه و به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه جلسه ای با مضمون مباحث بررسی وتصمیم گیری موارد اجرایی، قراردادی طرح وسد شبکه شرفشاه (سومار) به ریاست فرهادی مدیرعامل شرکت وبا حضور معاون طرح وتوسعه مدیران ارشد، مشاور وپیمانکار طرح در دفتر مدیرعامل شرکت برگزار گردید.

دراین جلسه پس از بحث وبررسی در خصوص نحوه رسیدگی به مباحث قراردادی پیمانکاران ونیز انجام کارهای باقیمانده طرح مذکور تصمیم گیرهای لازم اتخاذ گردید.و بر انجام کارهای باقیمانده برابر برنامه زمانبندی تاکید شد.

 

ازجمله اقدامات در دست اجرا برای اتمام این طرح می توان به احداث جاده جایگزین به طول ۶/۱ کیلومتر، تکمیل کارهای باقیمانده محوطه سد،بخش شبکه و انتقال آب شامل نصب و راه اندازی مجموع شیرهای فشارشکن وتست هیدرولیکی سامانه انتقال وتکمیل لوله گذاری میباشد.

این سد با حجم مخزن ۱۰۱ میلیون مترمکعب بر روی رودخانه “کنگیر” احداث شده است.

تامین آب مورد نیاز اراضی کشاورزی به میزان ۳۰۵۵ هکتار، تامین آب مورد نیاز شرب و صنعت شهرهای سومار، نفت شهر و بازارچه مرزی سومار ، تامین آب مورد نیاز زیست محیطی منطقه ، توسعه کشاورزی و نگهداشت جمعیت در نوار مرزی، توسعه صنعت توریسم و کنترل سیلاب های رودخانه کنگیر از اهداف احداث این سد است. 👈 www.kshrw.ir