مدیر کل استاندارد کرمانشاه از بررسی 667 فقره اظهار نامه کالاهای ترانزیتی( عبوری) مشتقات فرآورده های نفتی در استان خبر داد.

به گزارش نسیم کرمانشاه، حسین پور با اعلام این خبر اظهار داشت. تعداد ۶۶۷ فقره اظهار نامه صادراتی و تعداد ۲۰۱۶ نمونه برداری فرآورده های نفتی با مشخصات ۱۴۹۴نمونه برداری نفت مازوت ۲۸۴ نمونه برداری قیر ۱۶۹نمونه برداری نفتا و۷۷ مورد نمونه روغن دنده صنعتی در معاونت استاندارد قصر شیرین صورت گرفته است.

وی گفت: در راستای کنترل کیفیت کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری به منظور فراهم کردن امکان رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازار بین المللی و حمایت از تولید کنندگان داخلی و رونق گرفتن تولیدات داخلی تعداد ۱۳فقره اظهارنامه مجوز صدور و ۳مورد به دلیل مغایرت در الزامات استاندارد عدم صدور صورت گرفته است.

مدیر کل استاندارد کرمانشاه با اشاره به نقش راهبردی استاندارد در نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی اظهار داشت: این اداره کل بر کلیه کالاهای وارداتی و صادراتی مشمول مقررات استاندارد اجباری در مبادی رسمی منطقه نظارت دارد و تنها در صورت انطباق کالا با استانداردهای ملی مربوطه یا ضوابط فنی، مجوز صادرات یا واردات آن‌ها صادر می‌شود.

وی توجه ویژه به استاندارد سازی کالاهای صادراتی و وارداتی را لازم دانست و اعلام کرد: در این راستا ادارات اجرایی این اداره کل، با استقرار در مبادی خروجی منطقه ،با هدف تسریع در روند صادرات، کنترل و نظارت مستقیم بر کالاهای صادراتی و وارداتی به منظور جلوگیری از ورود و خروج کالاهای نامرغوب، ارائه خدمت به فعالان اقتصادی و خدمات آزمایشگاهی به گمرکات منطقه جهت تعیین ماهیت کالاها در مبادی مرزی فعالیت مستمر دارند.