معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: برداشت چغندرقند پاییزه از مناطق گرمسیری استان همچون قصرشیرین و سرپل‌ذهاب آغاز شد.


افشین صفوی اظهار داشت: سطح زیر کشت چغندرقند پاییزه در استان در سال زراعی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰بیش از ۱۸۰۰ هکتار است که در دو شهرستان سرپل‌ذهاب و قصرشیرین کشت می‌شود.
وی با بیان اینکه دو کارخانه قند بیستون و همدان آماده پذیرش محصول کشاورزان هستند عنوان کرد: بررسی کارشناسان نشان می‌دهد محصول به حد کافی رشد کرده و به تولید اقتصادی رسیده و ضروری است که کشاورزان براساس برنامه ابلاغی کارشناسان و کارخانه هر چه سریعتر محصول خود را برداشت کنند و تحویل کارخانه دهند.
افزایش ۶۰ درصدی قیمت تضمینی چغندرقندوضعیت کشت چغندرقند در سمنان؛ موانعی که کام کشاورزان این محصول شیرین را “تلخ” کردحمایت‌های فنی و اعتباری و تأمین آب مورد نیاز زراعت چغندرقند افزایش یابد
صفوی با اشاره به معرفی گیاه زراعی جدید با عنوان سورگوم دانه‌ای با توجه به خشکسالی شدید که در سال زراعی جاری با آن مواجه هستیم گفت: سازمان جهاد کشاورزی با همکاری وزارتخانه گیاه جدیدی را معرفی می‌کند که نیاز آبی کمی دارد و طول دوره رشد آن حدود ۹۰ روز است و شرکت پشتیبانی امور دام نیز آن را به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری می‌کند.
وی با بیان اینکه کشاورزان می‌توانند برای آشنایی با گیاه زراعی سورگوم دانه‌ای به مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند افزود: بذر مناسب با قیمت مناسب تهیه شده و در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.