دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه گفت: با نمایندگی های متخلف فروش لوازم خانگی در کرمانشاه برخورد می شود . به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه ،شهرام کرمی دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه بااشاره به وصول گزارشاتی مبنی بر تخلف برخی نمایندگی های فروش لوازم خانگی در کرمانشاه، اظهار کرد: […]

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه گفت: با نمایندگی های متخلف فروش لوازم خانگی در کرمانشاه برخورد می شود .

به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه ،شهرام کرمی دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه بااشاره به وصول گزارشاتی مبنی بر تخلف برخی نمایندگی های فروش لوازم خانگی در کرمانشاه، اظهار کرد: اخیرا گزارشاتی مردمی دریافت کرده ایم مبنی بر اینکه برخی از نمایندگی فروش لوازم خانگی در کرمانشاه اقدام به دریافت وجه از مشتریان خود می کنند، اما کالایی تحویل خریدار نمی دهند.

وی تصریح کرد: متاسفانه این واحدهای صنفی متخلف حتی علیرغم گذشت چندماه از دریافت وجه خریداران، از تحویل کالا به مشتریان خودداری می کنند.

دادستان کرمانشاه افزود: باتوجه به اینکه تاکنون شکایت متعددی در این رابطه به دادسرای عمومی و انقلاب استان شده، لذا دستگاه قضایی با جدیدت به این مسئله ورود می کند.

وی اضافه کرد: همچنین در راستای مواد ۲۸ قانون نظام صنفی و ماده ۱۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری و همچنین مواد ۲۲ و ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری به منظور صیانت از حقوق عامه از پلیس نظارت بر این امکان و اداره کل تعزیرات استان می خواهیم که نسبت به پلمب این واحدها اقدام کند.

کرمی تاکید کرد: از آنجایی که این اقدام نمایندگی های فروش لوازم خانگی مصداق تضییع حقوق عمومی است و نارضایتی مردم را بدنبال داشته، لذا پیگیری آن را با جدیدت در دستور کار قرار می دهیم.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعدادی پرونده در این رابطه در دادسرای استان تشکیل شده که در حال رسیدگی به آنها هستیم.