جریمه تاخیر و سود تسهیلات بانک مسکن که سال ۱۳۹۵ و ماقبل آن پرداخت شده است ؛ درصورت تسویه اصل تسهیلات بخشیده می شود. به گزارش نسیم کرمانشاه، مدیر شعب بانک مسکن استان کرمانشاه، ضمن بیان مطلب فوق افزود : براساس تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۸ بانک مسکن می تواند،درصورتی که مشتری مانده بدهی […]

جریمه تاخیر و سود تسهیلات بانک مسکن که سال ۱۳۹۵ و ماقبل آن پرداخت شده است ؛ درصورت تسویه اصل تسهیلات بخشیده می شود.

به گزارش نسیم کرمانشاه، مدیر شعب بانک مسکن استان کرمانشاه، ضمن بیان مطلب فوق افزود : براساس تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۸ بانک مسکن می تواند،درصورتی که مشتری مانده بدهی خود را بصورت یکجا و نقدی تسویه و قرارداد تسهیلاتی خود را فسخ کند ، سود و جریمه این تسیهلات را ببخشد.

حسن ریحانی پور در ادامه اظهار داشت : این طرح شامل تسهیلات دریافت شده توسط همه افراد حقیقی و حقوقی می شود که اولا اصل تسهیلات اعطایی به آنها کمتراز ۱۰۰میلیون تومان باشد ، ثانیا تاریخ عقد قرارداد طی سال ۹۵ یا قبل از آن بوده و هنوز قرارداد تسهیلاتی تسویه نشده باشد.

وی افزود:آن بخش از مانده بدهی مطالبات که قبل از تاریخ ابلاغ این دستور العمل از مشمولین دریافت شده است ، شامل مفاد این دستورالعمل نمی شود.

وی از آن دسته از مشتریان بانک مسکن که مشمول این طرح می شوند خواست با توجه به اینکه طرح مذکور همیشگی نیست و دارای محدودیت منابع و زمان است،از این فرصت جهت تسویه مطالبات خود استفاده و برای اطلاع از جزئیات بیشتر به شعب بانک مسکن در سطح استان مراجعه کنند.

خبرنگار: پوریا زارعی تیرانی