مدیر نظارت و ارزیابی مواد و فرآورده های دارویی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: با اجرای طرح دارویار مصرف دارو پایش شده و از مصرف خودسرانه آن جلوگیری می شود.

خدیجه نجفی در خصوص اجرای طرح دارویار اظهار کرد:  این طرح از ۲۳ تیر ١۴٠١ اجرایی شد، ،ابتدا با مشکلاتی همراه بود که با بازرسی داروخانه ها و توزیع طرح برای داروخانه ها ،بیمارستان های دانشگاهی و غیر دانشگاهی به طور کامل اجرا شد.

وی افزود: اجرای این طرح به نفع بیمارانی است که به صورت روتین مصرف دارو و بیماری مزمن دارند
قیمت دارو برای آنها ثابت مانده و یا کاهش یافته است.

وی در ادامه خاطر نشان ساخت: بیمه سلامت شرایطی فراهم کرد که بیماران  بدون مراجعه حضوری  و از طریق سایت برای دریافت دفترچه اقدام می کنند و با  الزامی که برای داروخانه ها به منظور عقد قرار داد با بیمه ها بود یک سال امکان دریافت نسخه از پزشک دارند و می توانند داروهای روتین مورد نیازشان را تهیه کنند.

مدیر نظارت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: باتوجه به اینکه با اجرای این طرح به سمت نسخه ای شدن پیش می رویم، مصرف خودسرانه دارو قطعا کاهش پیدا کرده و قاعدتا نباید لیست داروها بدون دریافت نسخه به مردم تحویل شود.

وی گفت: بر اساس اجرای این طرح بیمار ویزیت می شود اگر نیاز به دارو داشت به داروخانه مراجعه و داروی موردنیاز خود را با این طرح (دارویار) و پرداخت مبلغ کمی تامین می کند.

وی خاطر نشان کرد: سهم بیمار ثابت  بوده و یا کاهش پیدا کرده، اما سهم و درصد پرداختیِ بیمه ها افزایش یافته است.

نجفی در خصوص مزیت های اجرای این طرح تاکید کرد: به این ترتیب مردم به سمت مصرف منطقی دارو پیش رفته و مصرف دارو در کشور پایش می شود
همچنین مصرف خودسرانه دارو کاهش می یابد.