در دنیای امروز شرکت های دانش بنیان موتور محرکه و راهنمای اصلی تولید محصولات به شمار می روند بنابراین باید تمامی افراد جامعه زمینه پیشرفت و ترقی به منظور معرفی تولیدات شرکتهای دانش بنیان را فراهم کنند.

به گزارش نسیم کرمانشاه، شرکت‌های دانش بنیان استان دارای ظرفیت های خوبی هستند به طوری که این شرکتها نیازمند توجهی ویژه هستند تا علاوه بر رفع نیازهای داخل زمینه صادرات محصول نیز فراهم شود.

باید استعدادها شناسایی، رشد و در بحث اشتغال پایدار بطور ویژه تلاش شود و اشتغال جامعه را به نوعی به تلاش و پایداری این شرکت ها گره بزنیم تا به صورت مداوم اشتغال پایدار در جامعه نهادینه شود.

همچنین بایستی ستاد هماهنگی شرکت های دانش بنیان در استان برای حمایت از شرکتهای دانش بنیان تشکیل شود تا این شرکت ها از لحاظ مالی دچار مشکل نشوند و البته نظارت دقیقی بر آنها اعمال شود.

طی بازدید استاندار کرمانشاه از شرکت های دانش بنیان نیز بر زمینه هایی از حمایت از این شرکت ها تاکید شد که البته امیدواریم این حمایت ها به طور قاطع و مداوم باشد تا بلکه زمینه رشد و پیشرفت این شرکت ها در استان ما مهیا شود.

  • نویسنده : محمد فرجی