مصری در جمع حامیان کرمانشاهی خود گفت: باید با حضور خود در انتخابات دشمن را شکست دهیم به گزارش نسیم کرمانشاه، دکتر عبدالرضا مصری که در جمع حامیان خود سخن می گفت؛ اظهار داشت: در چند روز آینده برنامه ریزی وسیع و گسترده ای در کشور برای حضور همه جانبه مردم انجام شده و همچنین […]

مصری در جمع حامیان کرمانشاهی خود گفت: باید با حضور خود در انتخابات دشمن را شکست دهیم

به گزارش نسیم کرمانشاه، دکتر عبدالرضا مصری که در جمع حامیان خود سخن می گفت؛ اظهار داشت: در چند روز آینده برنامه ریزی وسیع و گسترده ای در کشور برای حضور همه جانبه مردم انجام شده و همچنین برنامه ریزی نیز از سوی دشمن برای عدم حضور مردم صورت گرفته است.

وی گفت؛ با توجه به تجربه بین المللی و حضور به عنوان سفیر از این موضوع اطلاع دارم که میزان مشارکت مردم در آخرین انتخابات های هر کشوری یک معیار در صحنه بین المللی و شاخصی برای تنظیم گفتگوها می باشد.

نایب رییس مجلس بیان داشت: اگر سطح مشارکت مردمی در آخرین انتخابات هر کشور پایین باشد به طبع آن سطح گفتگوهای بین المللی نیز نسبت به آن انتخابات پایین خواهد آمد و کشورهای دیگر با استدلال بر مشارکت پایین آن کشور در انتخابات با دست بالاتر به گفتگو خواهند پرداخت.

وی افزود: لذا هر کسی که در داخل کشور زندگی می کند از وضعیت اقتصادی، معیشتی و بی تدبیری مسئولین دلخوری هایی دارد اما باید در داخل کشور به عنوان یک خانواده منسجم عمل کنیم و در انتخابات شرکت کنیم.

مصری تاکید داشت: با حضور در انتخابات دشمن را شکست خواهیم داد دشمن در مساله نظامی نتوانسته به کشور ما ضربه ای وارد کند بنابراین از طرق دیگر و بخصوص انتخابات سعی دارد با کشور ما مقابله کند.

وی در ادامه درباره شهید سپهبد قاسم سلیمانی نیز گفت: اگر شهید سلیمانی در دو هزار کیلومتر دورتر از مرزها به مقابله با داعش پرداخت و نطفه داعش را خاموش کرد درک عمیقی از موضوع داشت که توانست داعش را شکست دهد.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی بیان داشت: اگر شهید سلیمانی و امثال او نبودند الان معلوم نبود چه بلایی بر سر خواهران و مادران ما می آمد داعشی ها بازار کنیز را به راه انداختند.

وی افزود: شهید سلیمانی با رشادت های خود خطر بزرگی را از کشور دفع کرد او و مدافعین حرم رفتند تا ما بمانیم.

مصری در ادامه گفت: در دور اول که وارد مجلس شدم متحمل سختی های زیادی شدم هزاران جوک و طنز در مورد ما نماینده های کرمانشاهی می ساختند باید این ذهنیت را تغییر میدادیم.

وی تاکید داشت: در همان روزهای مجلس در دور اول به عنوان نماینده کمیسیون نامزد شدم زمانی که دیگر نماینده ها با تمسخر به نماینده های کرمانشاه نگاه می کردند اما در همان جلسه با صحبتهای خود توانستم حاضرین را قانع کنم به عنوان رئیس کمیسیون انتخاب شدم.

نایب رییس مجلس گفت: در دوم برای هیئت رئیسه مجلس کاندیدا شدم و با دعای خیر مردم رای اول را برای هیئت رئیسه مجلس به دست آوردم و به عنوان سخنگوی هئیت رئیسه انتخاب شدم.

وی ادامه داد: در دور سوم و دور کنونی پس از ۱۱۴ سال از عمر مجلس برای نایب رئیسی مجلس کاندیدا شدم و با توجه به حریف که فرزند شهید مطهری توانستم به عنوان نایب رئیس دوم مجلس انتخاب شوم.

مصری در پایان گفت: به تمام کشور ثابت شد که نماینده کرمانشاه می تواند مجلس را اداره کند و بقیه نماینده ها دیگر تصور قبلی را نسبت به نماینده کرمانشاه ندارند.