بانک توسعه تعاون تاپایان خرداد ماه سال جاری 770 میلیارد ریال تسهیلات فرزندآوری پرداخت کرده است.

به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، این میزان تسهیلات در قالب ۱۹۴۲ پرونده تسهیلاتی به متقاضیان پرداخت شده است.

بانک توسعه تعاون در راستای اجرای ماده (۱۰) «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری، حداکثر همکاری را با دولت در زمینه اجرای این قانون دارد.

براساس دستورالعمل بانک مرکزی، تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به پدر اطفالی که تاریخ تولد آنها از اول فروردین ۱۴۰۰ به بعد باشد، تعلق می گیرد.

ضمن آنکه، برای فرزند اول مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت ۳۶ ماهه، فرزند دوم مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت ۴۸ ماهه، فرزند سوم مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت ۶۰ ماهه، فرزند چهارم مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت ۷۲ ماهه و فرزند پنجم به بعد ۱۰۰۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت ۸۴ ماهه تسهیلات پرداخت می شود.

متقاضیان برای دریافت این تسهیلات باید به سامانه تسهیلات قرض الحسنه فرزند مراجعه و نسبت به تعیین شعبه، پذیرش و سایر مراحل مربوطه همانند سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج اقدام کنند.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، تسهیلات فرزند بدون الزام به سپرده گذاری و با ۶ ماه دوره تنفس برای پرداخت اقساط شروع می شود.

این تسهیلات مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان با اخذ سفته و یا یک ضامن معتبر پرداخت می شود.