مهتاب باباحیدر اسب سوار کرمانشاهی طی حکمی از سوی سرپرست میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمانشاه به عنوان سفیر گردشگری این استان معرفی شد.

گفتنی است این بانوی اسب سوار کرمانشاهی به دلیل اقدامات خیرخواهانه و انگیزشی با اسب و حمایت از بیماران و همچنین پرچمداری کشورمان در مجامع بین المللی به عنوان سفیر گردشگری استان انتخاب شد.

وی به منظور کمک به توسعه و ترویج صنعت گردشگری و شناساندن هرچه بیشتر اسب کرد و ایجاد امید و انگیزه در بیماران صعب العلاج به این سمت منصوب شد.