دکتر گلاب‌کش معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی و دکتر علیپور مدیرکل دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال شرکت توانیر از پست در حال احداث سنندج۶ و خط کابلی در حال احداث داخل شهر سنندج بازدید و از نزدیک روند اجرای پروژه را بررسی کردند.

مهندس علی اسدی مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای غرب به تشریح مشخصات فنی و عمرانی و تشریح فعالیت‌ها و اقدامات برق غرب در احداث این پروژه‌ها پرداخت.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی مدیرعامل و کارکنان برق غرب بر تسریع در روند اجرای این پروژه‌های مهم تأکید کرد.