مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمانشاه از مدارس استثنایی بازدید بعمل آورد.

به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه، مدیرکل نوسازی مدارس، رئیس اداره آموزش و پرورش مدارس استثنایی، معاونین فنی و اجرایی و همکاران نظارت نوسازی مدارس استان کرمانشاه از مدارس استثنایی بازدید به عمل آوردند.

مهندس نظری؛ مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمانشاه ضمن بازدید وضعیت موجود مدارس استثنایی استان عنوان نمود: تجهیزات کمک آموزشی و مناسب سازی‌ فضا باید برای دانش‌آموزان انجام شود، همچنین مدارس باید رمپ داشته باشند تا کودکان با توان کم بتوانند از آن استفاده کنند، پله ها نیز باید به صورتی باشد که رفت‌ و آمد دانش آموزان را دچار مشکل نکند.

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمانشاه در ادامه فضای آموزشی، حیاط مدارس، سیستم گرمایشی و سرمایشی و ایمن سازی مدارس و تجهیزات هوشمند مناسب برای دانش آموزان با نیازهای ویژه را به عنوان یک ضرروت بیان نمود.

مهندس نظری تصریح کرد: تلاش می کنیم بحث تغییر نگرش ها به دانش آموزان با نیازهای ویژه را داشته باشیم تا جامعه به توانمندی این دانش آموزان نگاه کند نه فقط به مشکلات و نیازهای ویژه ای که دارند.

در این بازدید مدیرکل نوسازی مدارس استان از مدیران مدارس خواست نسبت به حفظ محیط و تجیهزات مدارس اهمیت ویژه دهند و از زحمات مدیران مدارسی که در این خصوص کوشا بوده اند، تشکر و قدردانی نمود.