مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه به همراه مدیران ستادی این شرکت، با حضور در انبار مرکزی و کارگاه تعمیر ترانسفورماتور شرکت از فعالیت ها و اقدامات این حوزه بازدید کرد.

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ مهندس مرادی پس از حضور در محل انبار ها و کارگاه تعمیر  ترانسفورماتور ضمن تقدیر از تلاش و زحمات  ارزشمند همکاران در امور انبارها و کارگاه تعمیر ترانسفورماتور، در خصوص نظم و چابکی حاکم بر این بخش از فعالیت های شرکت گفت: استفاده بیشتر از ظرفیت های پشتیبانی و تامین کالا و تجهیزات در شرکت با توجه به انتظارات ذی نفعان و سطح نیازهای نواحی تابعه لازم می باشد که بایستی به بهترین نحو در دستور کار قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه همچنین با اشاره به هوشمند سازی و الکترونیکی شدن فرآیند زنجیره تامین و لجستیک اقلام و کالاها در شرکت گفت: پاسخگویی به نیاز واحدهای مختلف  ضروری است و همکاری سایر حوزه ها در این امر مورد انتظار می باشد.وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: ارزشمندترین سرمایه ،تلاش صادقانه همکاران در هر نقطه از شرکت با هدف ارائه خدمت بی منت و وظیفه مدار به مردم فهیم و ارزشمند می باشد.