سرپرست مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه از متغیر بودن سهمیه آرد نانوایی‌ها بر اساس تراکنش‌ها خبر داد و گفت: سامانه نانینو به منظور هوشمند سازی نانوایی‌ها طراحی شده است.
 

آذر خانی اظهار کرد: مجوز نانوایی مجوز دار از طریق اداره غله در سامانه ثبت می‌شود و نانوا می‌تواند خرید خود را از طریق سامانه انجام دهد.

وی با بیان اینکه تا کنون کمبودی در آرد نانوایی‌های استان نداشتیم، افزود: سامانه نانینو در راستای هوشمند سازی نانوایی‌ها راه اندازی شده و با توجه به اینکه اکنون فروش با کارتخوان و تراکنش است نانوایی‌ها براساس تراکنشی که دارند سهمیه آرد می‌گیرند.

سرپرست مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ادامه داد: حدود ۹۸۵ کارتخوان به صورت سیار و ثابت در نانوایی‌ها قرار داده شده و سامانه نانینو براساس تراکنش سهمیه آرد آن‌ها را تنظیم می‌کند اگر تراکنش متعارف باشد، براساس آردی که از سامانه دریافت کرده سهمیه به صورت تشویقی افزایش می‌یابد و اگر تخلفی مانند تراکنش‌های تکراری داشته که قابل توجیه نباشد و یا تراکنش‌ها بیش از سهمیه باشد، سامانه به صورت تنبیهی سهمیه آرد را کم می‌کند.

وی ادامه داد: برای این موضوع کارگروهی جهت هوشمند سازی عرضه نان در بانک سپه تشکیل شد که علت کاهش سهمیه آرد برخی نانوایی‌ها را بررسی می‌کند، پس از محرز شدن تخلف، برای نانوایی بر اساس تخلفاتش جریمه در نظر گرفته می‌شود، هرچند این سامانه نوپاست، اما منجر به آشکار سازی نحوه مصرف سهمیه آرد نانوایی‌ها می‌شود.

خانی تاکید کرد: آرد عشایر توسط اتحادیه عشایری براساس سهمیه مختص به عشایر و درب چادر آن‌ها تحویل داده می‌شود و برای روستاییان سهمیه بر اساس جمعیت روستا توسط تعاون روستایی تا درب منزل حمل می‌شود