عملیات ایمن سازی کابلهای مخابرات روستاهای شهرستان کنگاور آغاز شد.


به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از  روابط عمومی مخابرات منطقه کرمانشاه ،در اقدامی فنی ،کابلهای تلفن و اینترنت روستای علی آباد از توابع شهرستان کنگاور دراستان کرمانشاه به طول بیش از یک کیلومتر با هدف ایمن سازی تجهیزات مخابراتی آغاز گردید.
گفتنی است با این اقدام ،حدود ۵۰ خانوار ساکن روستای علی آباد شهرستان کنگاور از مزایای فنی آن بهره مند خواهند شد .