معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان کرمانشاه با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون برای ۲۵۴ مددجوی کرمانشاهی از طریق کاریابی شغل پایدار ایجاد شده، گفت: طی این مدت بیش از هشت میلیارد تومان وام قرض الحسنه به کارفرمایان اعطا شده است. به گزارش نسیم کرمانشاه؛ معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد […]

      
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان کرمانشاه با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون برای ۲۵۴ مددجوی کرمانشاهی از طریق کاریابی شغل پایدار ایجاد شده، گفت: طی این مدت بیش از هشت میلیارد تومان وام قرض الحسنه به کارفرمایان اعطا شده است.

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان کرمانشاه گفت: امسال ۲۵۴ مددجوی کرمانشاهی از طریق کاریابی و تعامل با کارفرمایان دارای شغل پایدار شده اند.

طاهری با بیان اینکه این نهاد به کارفرمایانی که مددجویان تحت حمایت را به کار گمارند بسته های تشویقی اعطا می کند، افزود: پرداخت تسهیلات کارفرمایی تا سقف ۵۰ میلیون تومان در ازای به کارگیری هر مددجو یا پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به مدت دو سال متوالی از بسته های تشویقی این نهاد است.

وی عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از هشت میلیارد تومان وام قرض الحسنه به کارفرمایان اعطا شده است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان کرمانشاه بیان کرد: همچنین تاکنون این نهاد ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار به منظور پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان تخصیص داده است.