نخستین جلسه پدافند غیرعامل مخابرات منطقه کرمانشاه در سال ۱۴۰۳ برگزار شد .

به گزارش نسیم کرمانشاه و به نقل از روابط عمومی مخابرات ، در این جلسه که در سالن ویدئو کنفرانس مخابرات و با حضور کلیه اعضا تشکیل شد ، حاضرین در خصوص حفاظت از تجهیزات و امکانات مخابراتی،حوضچه ها، کابل و فیبرهای مخابراتی به بحث و تبادل نظر پرداخته و تصمیماتی کاربردی اتخاذ گردید .

برپایه این گزارش ، دکتر امیری مدیر مخابرات منطقه کرمانشاه ضمن تاکید بر اهمیت پدافند غیر عامل ، از آمادگی کامل مخابرات کرمانشاه در زمینه پدافند غیر عامل خبر داد و ضمن اعلام توضیحاتی در خصوص اقدامات انجام شده دراین خصوص به پیشرفت چشمگیرزیرساختهای پدافندغیرعامل درمخابرات منطقه به جهت مقابله با خطرات احتمالی و خرابکاری های سایبری اشاره نمود