رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان کرمانشاه گفت:پرداخت تسهیلات طبق روال عادی خود در حال انجام است و اولویت پرداخت این تسهیلات با واحدهای تولیدی است.

بهزاد جلیلیان اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن به پایان سال تقاضا جهت دریافت تسهیلات افزایش یافته و با توجه به منابع محدودی که جهت پرداخت تسهیلات وجود دارد در حال حاضر اولویت با پرداخت تسهیلات واحدهای تولیدی است و پس از آن نیز اولویت بعدی با پرداخت تسهیلات افراد حقیقی است.

وی افزود: اولویت پرداخت تسهیلات به افراد حقیقی منوط به گردش حساب این افراد است.
این مقام مسئول در ادامه عنوان کرد: طبق بخشنامه بانک مرکزی سود سپرده های کوتاه مدت ۱۰ درصد و بلند مدت ۱۵ درصد است و این نرخ ها مصوب شورای پول و اعتبار می باشد.

وی در پایان گفت: استان کرمانشاه یکی از استان هایی است که منابع و مصارف آن با یکدیگر همخوانی ندارد و معمولا مصارف بیشتر از منابع است.مردم با سپردن منابع خود به بانک های دولتی می توانند از خروج سرمایه خود از استان جلوگیری کنند و همین امر سبب تعادل منابع و مصارف و همچنین سبب افزایش موارد پرداخت تسهیلات و در نهایت تسریع پرداخت آن ها نیز می شود.