شهردار کرمانشاه گفت: انضباط کاری باید در سرلوحه کارها و برنامه های شهرداری قرار بگیرد.

به گزارش نسیم کرمانشاه دکتر نوروزی در جلسه کمیسیون خدمات شهری که با حضور معاون خدمات شهری و معاونین خدمات شهری مناطق و رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر برگزار گردید بر انضباط کاری و انجام ارزیابی عملکرد خدمات شهری تأکید کرد.
شهردار کرمانشاه گفت: مدیریت مناسب در شهر این است که از ابزار و ماشین آلات موجود بتوان به بهترین نحو استفاده کرد و در شرایط سخت بتوان با کمبودها کار کرد، شهرداری هم اکنون در بخش خدمات شهری هم با کمبود ماشین آلات مجهز مواجه هست و هم با کمبود نیرو که البته نمونه چنین مسائلی در همه ادارات وجود دارد، اما خوشبختانه شهرداری با وجود کمبود ها توانسته رضایت نسبی شهروندان را بدست بیاورد.
دکتر نوروزی افزود: متاسفانه در گذشته کسی به فکر تعمیر و نگهداری مناسب ماشین آلات شهرداری نبوده و امروز ما با این مشکل مواجه هستیم که برخی ماشین آلات ما باید از رده خارج و برخی تعمیرات اساسی شوند که هزینه زیادی را بدنبال دارد اما از طرفی می توان از امتیازات مربوط به اربعین استفاده کرد و برخی مشکلات را حل نمود.
شهردار کرمانشاه ادامه داد: موضوع شهردار شب هر چه سریعتر باید اجرایی گردد و معاونین خدمات شهری مناطق هم باید شب و صبح از سطح منطقه خود بازدید و نظارت کامل بر حسن انجام کار داشته باشند.
دکتر نوروزی در پایان گفت: زحمات و تلاش‌های مدیران بر کسی پوشیده نمی ماند و با ارزیابی هایی که مدنظر هست به شهرداران مناطق و معاونین خدمات شهری آنها نمره خواهیم داد مدیران هم باید انضباط کاری را سرلوحه کارها قرار دهند و در اجرای برنامه ها و پروژه ها این انضباط کاری را مد نظر قرار دهند.
همچنین در این جلسه مهندس نامداری معاون خدمات شهری شهرداری کرمانشاه طب گزارش کامل و مبسوطی از وضعیت خدماتی به شهروندان، میزان ماشین آلات و ابزار موجود شهرداری و تعداد نیروهای انسانی شهرداری و مشکلات و نیازمندی های این حوزه را برشمرد.