سرپرست آزمایشگاه رفرانس (مرکزی) دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: در راستای خدمت رسانی و دسترسی مردم عزیز استان بویژه اقشار کم درآمد به خدمات تخصصی آزمایشگاهی، بخش جدید سیتوژنتیک آزمایشگاه رفرانس (مرکزی) راه اندازی شد.

به گزارش نسیم کرمانشاه، دکتر علی رضوانی اظهار کرد: این بخش به منظور انجام آزمایشات تشخیص اختلالات کرموزومی شامل: آزمایش کاریوتایپ کروموزومی قبل و بعداز تولد راه اندازی و آماده ارائه خدمات مذکور به مراجعین می باشد.

وی افزود: خدمات مذکور بر اساس تعرفه بخش دولتی و پذیرفته شده توسط سازمانهای بیمه گر پایه ( تامین اجتماعی , بیمه سلامت و نیروهای مسلح) ارائه و لذا امکان دسترسی همه اقشار مردم بویژه اقشار کم درآمد به خدمات تخصصی مذکور فراهم شده است.

دکتر رضوانی یادآوری می نماید: آزمایش کاریوتایپ کروموزمی قبل از تولد پس از آنجام آمنیوسنتز توسط پزشک متخصص بر روی مایع آمنیون به منظور تشخیص اختلالات کروموزمی جنین انجام می شود.

به گفته سرپرست آزمایشگاه رفرانس (مرکزی) دانشگاه آزمایش کاریوتایپ کروموزمی بعد از تولد نیز بر روی نمونه خون جهت افراد با سابقه سقط مکرر، افراد با سابقه نازایی و مرده زایی، افراد با سابقه مشکل در رشد و بلوغ انجام می پذیرد .