مدیر عامل سازمان گفت: سازمان حمل ونقل مسافر شهر کرمانشاه،پس از پایان تعهد ۱۰ ساله فعالیت سند اتوبوس‌ها را به نام شرکت‌های بخش خصوصی انتقال می‌دهد. به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از روابط عمومی سازمان حمل ونقل مسافر شهر کرمانشاه، سجاد سلیمانی در تشریح علل گلایه برخی از راننده‌ها در چندین روز اخیر درباره […]

مدیر عامل سازمان گفت: سازمان حمل ونقل مسافر شهر کرمانشاه،پس از پایان تعهد ۱۰ ساله فعالیت سند اتوبوس‌ها را به نام شرکت‌های بخش خصوصی انتقال می‌دهد.

به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از روابط عمومی سازمان حمل ونقل مسافر شهر کرمانشاه، سجاد سلیمانی در تشریح علل گلایه برخی از راننده‌ها در چندین روز اخیر درباره انتقال پیدا نکردن سند اتوبوس پس از اتمام تعهد ۱۰ ساله رانندگان گفت: سازمان این آمادگی دارد اگر اسناد مالک کامل باشد، پس از طی فرایند قانونی انتقال سند اتوبوس به شرکت های خصوصی پس از تعهد ۱۰ ساله آن را انجام دهیم.

مدیر عامل سازمان حمل ونقل مسافر شهر کرمانشاه افزود: شرکت‌های خصوصی تحت قرارداد با سازمان حمل ونقل مسافر هستند و ما پس از آن‌که تعهد ۱۰ ساله راننده تکمیل می‌شود اتوبوس را به نام شرکت انتقال می‌دهیم و آن‌ها با قراردادی که بین خود و راننده منعقد کردند انتقال سند را انجام می‌دهد.