مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه گفت: امسال گاز رسانی به ۳۱۸ روستای استان علاوه بر گازرسانی به شهرهای ریجاب، نوسود و شبکه داخلی ازگله در دست اجرا است.

«سیروس شهبازی» اعتبار مجموع این پروژه‌های گازرسانی در سال جاری را ۴۸۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: با اتمام این پروژه ها ضریب گازرسانی به روستاهای استان به ۹۴ درصد و میانگین نفوذ گازرسانی در تمام بخش های استان به ۹۸ درصد خواهد رسید.
او با بیان اینکه اکنون ۸۲ درصد از جمعیت روستایی استان در هزار و ۶۹۴ روستا از نعمت گاز برخوردار هستند، از برنامه شرکت گاز استان کرمانشاه در خصوص گازرسانی به تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار تا پایان سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: به همین منظور برنامه‌ریزی لازم به منظور تحقق این امر صورت گرفته است.

شهبازی در ادامه توسعه گازرسانی در سطح روستاها را اولویت کاری شرکت گاز اعلام کرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۲۷ کیلومتر شبکه گذاری در بخش روستایی و هشت کیلومتر در بخش شهری توسط شرکت گاز اجرا شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه همچنین افزود: این میزان از شبکه گذاری زمینه نصب ۲ هزار و ۱۷۶  انشعاب شامل هزار و ۸۳۶ انشعاب در بخش روستایی و ۳۴۰ انشعاب در بخش شهری و زمینه برخورداری سه هزار ۹۲۸ اشتراک جدید در سطح استان را فراهم کرده است.
شهبازی یادآور شد: در حال حاضر در استان کرمانشاه ۹۹ درصد جمعیت شهری با گازرسانی به ۲۹ شهر از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.
او با بیان اینکه در حال حاضر ۶۲۴ هزار و ۴۵۱ مشترک در استان مصرف کننده گاز طبیعی هستند، گفت: از این تعداد ۵۰۶ هزار و ۴۷۰  اشتراک در بخش شهری به تعداد ۴۳۸ هزار و ۶۵۸  خانوار و ۱۱۷ هزار و ۹۸۱ مورد اشتراک در بخش روستایی به تعداد چهار هزار و ۴۰۸ خانوار معادل ۹۹ درصد جمعیت شهری و ۸۲ درصد جمعیت روستایی گازدار هستند.
استان کرمانشاه ۲ میلیون نفر جمعیت ساکن در ۱۴ شهرستان، ۳۱ بخش، ۳۲ شهر، ۸۶ دهستان و ۲ هزار و ۵۹۵ آبادی دارد و ۲.۴ درصد جمعیت کشور در این استان سکونت می کنند که از این تعداد ۷۵ درصد در نقاط شهری و ۲۵ درصد در نقاط روستایی زندگی می کنند.