مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه گفت: مصرف گازِ در حوزه صنعتیِ استان کرمانشاه در اردیبهشت ماه امسال نسبت به سال گذشته با رشد ۵٠ درصدی همراه بود.

ناصر حسینی در خصوص میزان مصرف گاز در اردیبهشت ماه سال جاری اظهار کرد: مجموع مصرف در این ماه ۴٠٠ میلیون متر مکعب بوده است که در اردیبهشت ماه سال گذشته این میزان ٣٧٣ میلیون متر مکعب بود.

وی در ادامه افزود: این آمار در مجموع رشد ٧/٢ دهم درصدی مصرف گاز را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه تصریح کرد:، اما مصرف خانگی گاز نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته ١۵ درصد کاهش و در بخش مصارف صنعتی افزایش ۵٠ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به وضعیت مطلوب گازرسانی خاطرنشان کرد: از ١۵ فروردین ماه آلودی مصرف به تابستانی شده و تا حد زیادی با کاهش مواجه هستیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه عنوان کرد: بر اساس برنامه‌های توسعه‌ای امسال به شهر ازگله، ٢١٨ روستا و ٢٢٣ واحد صنعتی گازرسانی می‌شود.