مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان کرمانشاه از افزایش 40 درصدی مستمری ماهانه مددجویان تحت پوشش در سال جاری خبر داد.

به گزارش نسیم کرمانشاه، پیمان ترکمانه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه اظهار داشت: تعداد خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد استان بیش از ۸۰ هزار خانوار می باشد و پیش بینی بر افزایش ۴۰ درصدی رقم مستمری بگیران کمیته امداد خمینی در سال جدید می باشد.

وی گفت: تعداد خانوارهای بیمه شده یک هزار و ۸۹۶ خانوار بوده و همچنین مبلغ ۹/۶ میلیارد تومان بابت بیمه خانوارهای تحت پوشش پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه بیان کرد:  خیرین و مشترکین طرح های خیریه در استان طی سال گذشته بیش از ۷۳ هزار نفر است که مبلغ صدقات ۸ میلیارد تومان، مبلغ زکات ۳۳ میلیارد، کمک های ایتام ۸۲ میلیارد تومان و همچنین سایر کمک های مردمی نیز ۱۲۹ میلیارد تومان بوده است و همچنین مجموع کمک های مردمی ۲۵۳ میلیارد تومان می باشد.

وی افزود: مجموع خدمات حمایتی به مددجویان ۹۸۴ میلیارد تومان بوده که نسبت به کمک های مردمی ۲۵درصد است و مابقی نیز از محل های دولتی تامین می شود.

ترکمانه ادامه داد: در طرح اکرام ایتام و محسنین بیش از ۳۳ هزار حامی در استان به بیش از ۱۵ هزار فرزند کمک می کنند که مجموع کمک های پرداختی حامیان در این طرح ۸۲ میلیارد تومان می باشد.

وی گفت: در حوزه اشتغال مجموعا ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به مددجویان پرداخت شده که تعداد کل اشتغال ایجاد شده از این محل ۱۳ هزار و ۵۰۰ مورد می باشد که استان کرمانشاه در زمینه اشتغال جایگاه دوم کشوری را بدست آورد.

مدیرکل کمیته امداد استان تاکید داشت: تعداد دانش آموز، دانشجو و طلبه تحت حمایت بیش از ۲۳هزار نفر بوده که تعداد مشاوره های انجام شده بیش از ۱۲ هزار مورد انجام شده و مجموعا هزینه های فرهنگی ارائه شده به مددجویان در سال گذشته، ۱۵میلیارد تومان است.

وی گفت: در بخش جهیزیه نیز تا پایان سال ۱۴۰۱ ، ۲ هزار و ۳۴۶ مورد جهیزیه به مددجویان ارائه شده که قیمت هر جهیزیه ۲۵ میلیون تومان بوده و هزینه انجام شده در این زمینه نیز مجموعا ۵۸ میلیارد تومان می باشد.

این مسوول ادامه داد: تمامی مددجویان کمیته امداد از مزایای بیمه سلامت برخوردارند که ۷۲۷ مورد وام قرض الحسنه درمانی نیز به مددجویان پرداخت شد.

وی افزود: در زمینه خدمات عمرانی ۲۰۰ واحد روستایی در دست احداث و همچنین ۶۸۸ مورد مسکن شهری و روستایی تعمیر شده که مجموع هزینه های عمرانی انجام شده در سال گذشته مبلغ ۲۲ میلیارد تومان صرف شد.

مدیرکل کمیته امداد استان در پایان اظهار داشت: در زمینه وام ودیعه مسکن ۸۶۵ فقره به مبلغ ۳۷ میلیارد تومان و در بخش ودیعه مسکن امانی ۴۳۰فقره به مبلغ ۹ میلیارد تومان به مددجویان تسهیلات پرداخت گردید.

  • نویسنده : محمد فرجی کاشانتویی