مدیر صندوق اجتماعی بیمه روستاییان و عشایر استان کرمانشاه از افزایش ۲۵ درصدی مستمری بیمه شدگان این صندوق خبر داد.

 

محسن رشیدی اقدم مدیر صندوق اجتماعی بیمه روستاییان و عشایر استان کرمانشاه با اشاره به اجرای طرح همسان سازی حقوق مستمری بگیران این صندوق اظهار داشت: در راستای تحقق این طرح میزان مستمری بیمه شدگان صندوق بیمه روستائیان و عشایر ۲۵ درصد افزایش یافته است.

وی تعداد بیمه شدگان این صندوق را ۹۰ هزار خانوار عنوان کرد و افزود: ۲۷۸۶ مستمری بگیر در استان از مزایای این طرح بهره مند شده اند.

مدیر صندوق اجتماعی بیمه روستاییان و عشایر استان کرمانشاه تصریح کرد: ما به تفاوت افزایش ۲۵ درصدی مستمری فروردین و اردیبهشت ماه همزمان با مستمری خرداد سال جاری به حساب مستمری بگیران واریز خواهد شد.

رشیدی اقدم گفت: دریافتی افراد بیمه شده که در سالهای دور بازنشسته و مستمری بگیر شده اند افزایش قابل توجه ای داشته ولی دریافتی افرادی که اخیرا بازنشسته شده اند درصد کمتری افزایش یافته است.

وی در پایان گفت: از ابتدای امسال تا کنون ۲۰۴۹ بیمه شده جدید عضو صندوق بیمه روستائیان و عشایر استان کرمانشاه شده اند.