سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه گفت: در سال جاری در استان کرمانشاه مصرف سوخت نسبت به سال گذشته با ۱۷ درصد افزایش همراه بوده است.

 

ابراهیم پور یزدانی اظهار کرد: در سال جاری مصرف سوخت در استان کرمانشاه نسبت به سال گذشته با ۱۷ درصد افزایش همراه بوده است.

 

وی افزود: آمار مصرف بنزین در ۶ ماه نخست امسال در استان کرمانشاه ٣٨٢ میلیون و ٨١٩ هزار و ٢٠٠ لیتر بوده است.

 

سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه تصریح کرد: مصرف بنزین در استان کرمانشاه در ۶ ماهه نخست سال گذشته ٣٢٧ میلیون و ٣۶۶ هزار و ۴٠٠ لیتر بوده است.

 

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مقایسه میزان مصرف بنزین در سال گذشته و سال جاری نشان می‌دهد که با کاهش همراه بوده است.

 

به گفته پوریزدانی جایگاه‌های سوخت در استان کرمانشاه فعال بوده و در حال عرضه انواع سوخت به خودروها هستند.

 

وی تأکید کرد: ذخیره سازی انواع سوخت یه موقع انجام شده و مشکلی در تأمین سوخت هم استانی ها نداریم.