مدیر کل انتقال خون استان کرمانشاه گفت: در سه ماه نخست امسال میزان اهداخون در استان کرمانشاه۱۵ درصد افزایش یافته است.

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ خانم میرزاده مدیر کل انتقال خون استان کرمانشاه در مراسمی که به مناسبت روز جهانی اهداکنندگان خون برگزار شد با اشاره به اینکه در سه ماه نخست امسال ۱۵ درصد تعداد اهداکنندگان خون در استان کرمانشاه افزایش یافته است خاطرنشان کرد در سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۰ هزار نفر برای اهدای خون به انتقال سازمان انتقال خون مراجعه کردند که از این تعداد بیش از ۴۵ هزار نفر موفق به اهدا خون شدند.وی بااشاره به اینکه به همه گروه‌های خونی نیاز است گفت: نیاز بیماران به گروه خونی اُ منفی بیش ازگروه‌های خونی دیگر است، چون این گروه خونی با همه گروه‌ها سازگار است.مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه پلاکت را یکی از فرآورده‌های خونی مهم و مورد نیاز برشمرد که فقط ۳ روز قابلیت نگهداری دارد بنابراین نیاز است اهداکنندگان هر روز برای اهدای خون برای دریافت پلاکت از آن مراجعه کننددر این مراسم به مناسبت روز جهانی اهداکنندگان، از اهداکنندگان مستمرخون استان کرمانشاه قدردانی شد