مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه گفت: حجم آب سدهای استان کرمانشاه نسبت به سال گذشته در همین موقع افزایش ١٠ درصدی داشته است. 

 

رسول فرهادی اظهار کرد: میانگین بارش متوسط در استان از ابتدای سال آبی جدید تا امروز ۸۷/۵ میلیمتر است که به نسبت وضعیت مشابه سال گذشته افزایش ۱۲۹ درصدی داشته است.

 

وی افزود: البته باید گفت نسبت به وضعیت بلند مدت ۹ درصد کاهش داشته ایم و بیشترین بارش استان کرمانشاه در ایستگاه گواور با ۱۵۴/۵ میلیمتر و کمترین آن در هرسین با ۴۵/۴ میلیمتر بوده است.

 

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه تصریح کرد: در کرمانشاه ۱۲ سد در حال بهره برداری وجود دارد که حجم مخزن آن ها یک میلیارد و ۳۴۵ میلیون متر مکعب است.

 

وی ادامه داد: ۲ سد آناهیتا در کنگاور و قشلاق در صحنه نیز در دست اجرا هستند و تا کنون حجم آب پشت سدهای استان کرمانشاه ۶۹۶/۶ میلیون متر مکعب بوده است.

 

فرهادی خاطرنشان کرد: حجم خالی سدهای استان کرمانشاه ۶۴۹ میلیون مترمکعب است و حجم آب سدها نسبت به سال گذشته در همین موقع ۱۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.