استاندار کرمانشاه از افتتاح و یا آغاز عملیات اجرایی ۴۳۳ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۱ هزار و ۱۹۳ میلیارد تومان در استان کرمانشاه به مناسبت دهه فجر خبر داد.

 

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ بهمن امیری مقدم در جمع اصحاب رسانه اظهار داشت: در دهه مبارک فجر ۴۳۳ پروژه در بخش عمرانی و اقتصادی در سطح استان افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.

وی گفت: در حوزه اقتصادی آغاز عملیات و افتتاح ۶۷ پروژه با اعتباری بالغ بر که بیش از ۶ هزار میلیارد تومان انجام خواهد شد که در این راستا مقدمات اشتغالزایی ۲ هزار نفر نیز فراهم می شود.

استاندار کرمانشاه بیان کرد: در حوزه عمرانی نیز ۳۶۶ پروژه با اعتباری بالغ بر ۵ هزار ۲۰ میلیارد تومان افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.

وی افزود: در مجموع در دهه مبارک فجر ۴۳۳ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۱ هزار و ۱۹۳ میلیارد تومان با اشتعالزایی ۲ هزار نفر افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.

امیری مقدم ادامه داد؛ در بخش عمرانی روستاها توسعه روستایی مدنظر می باشد و مهاجرت معکوس در دستور کار قرار دارد به طوری که باید خدمات مناسبی در روستاها ارائه شود.

وی افزود: در دهه فجر در حوزه روستاها نیز ۲۲۸ پروژه عمرانی در سطح روستاهای استان افتتاح خواهد شد و در بخش انرژی نیز ۱۵۵ روستا در دهه فجر به شبکه گاز متصل خواهند شد.

استاندار کرمانشاه بیان کرد: در بخش کشاورزی نیز ۱۳ پروژه مربوط به عملیات آب و آبرسانی به روستاها می باشد و ۲۸ پروژه نیز در راستای سیستم آبیاری افتتاح خواهد شد.

وی در ادامه تاکید داشت: ظرفیت های درمانی استان را باید توسعه دهیم و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی باید مقدمات توسعه توریست درمانی را به صورت وسیع در سطح استان فراهم نماید.

امیری مقدم گفت: در بخش جهش مسکن نیز عملیات اجرایی ساخت ۱۸ هزار واحد مسکونی تا پایان سال آغاز خواهد شد و پس از آن ۱۲۰ هزار واحد دیگر عملیات اجرایی آنها آغاز می شود.