آب شرب شهر تازه آباد، به منظور رفع کدروت تا اطلاع بعدی روزانه به مدت یک ساعت قطع است.

سرپرست  روابط عمومی  اداره کل آب و فاضلاب استان کرمانشاه با اشاره به تغییر رنگ چشمه میرهومر به دلیل افزایش میزان منگنز محلول در آن گفت: در حال حاضر تنها راه حل رفع کدورت آب تا زمان رسیدن به حد استاندارد استفاده مستمر و مداوم از عملکرد سیستم تصفیه آب است.

محمد صالح حزینی افزود: بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته با حوزه ستادی شرکت آب و فاضلاب و به منظور شستشوی فیلتر‌های تصفیه، آب شهر تازه آباد تا اطلاع بعدی از ساعت ۱۵ تا  ۱۶ قطع خواهد بود.