دهمین مرحله توزیع الکترونیکی نفت سفید برای مصرف خانوار‌های فاقد گاز طبیعی از ۲۰ دی در استان کرمانشاه آغاز می‌شود.

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان کرمانشاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: دهمین مرحله توزیع الکترونیکی نفت سفید برای مصرف خانوار‌های فاقد گاز طبیعی در فصل زمستان از ۲۰ دی ماه آغاز و تا ۲۹ اسفند ادامه دارد.خانوار‌های مذکور با مراجعه به فروشندگی‌های شهری و روستایی می‌توانند با ارائه کارت بانکی معرفی شده نسبت به دریافت سهمیه نفت سفید اقدام کنند.بر اساس این اطلاعیه مقدار سهمیه مشخص شده برای  خانوار‌های یک و دو نفره  ۴۰۰ لیتر، خانوار‌های سه و چهار نفره  ۴۰۰ لیتر، خانوار‌های پنج و شش نفره  ۴۰۰ لیتر و خانوار‌های هفت نفره به بالا هم ۴۰۰ لیتر خواهد بود.