زائران اربعین حسینی (ع) می‌توانند بامراجعه به سامانه سماح به آدرس https://samah.haj.ir  برای حضور در راهپیمایی بزرگ اربعین ثبت نام و مرز خسروی را به عنوان مرز موردنظر برای خروج از ایران انتخاب کنند.

 استاندار کرمانشاه اخیراً تاکید کرده‌ بود که استان کرمانشاه خود را برای پذیرایی از ۲.۵ میلیون زائر اربعین آماده می‌کند.

دو اولویت‌ بهمن امیری مقدم، برای برگزاری باشکوه‌تر راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی (ع) و تردد آسان زائران، بازگشایی و ۲۴ ساعته کردن فعالیت مرز خسروی به‌عنوان قدیمی‌ترین مرز تردد زائران اباعبدالله (ع) بوده است.

کرمانشاه و مرز خسروی از دیرباز قدمگاه و میزبان زائران حسینی بوده و نزدیکترین مسیر به عتبات است.