معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از اضافه شدن دو بیمارستان اسلام آباد غرب و سنقر به بیمارستان های آموزشی استان خبر داد.

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ دکتر سیاوش وزیری در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: در حوزه آموزش پزشکی در سطح کشور به دستاوردهای ارزشمندی دست یافتیم و بستر بسیار خوبی برای آموزش در دانشگاه ها وجود دارد که تکلیف بر ماست آموزش دانشجویان را به نحو احسن انجام دهیم.

وی در ابتدا به معرفی معاونت تحت امر خود پرداخت و گفت: دانشگاه علوم پزشکی دارای ۱۰ مجتمع و دانشکده بوده که در سطح استان به فعالیت می پردازد و همچنین در زیر مجموعه این دانشگاه ۷ بیمارستان آموزشی نیز فعال می باشد.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بیان داشت: اقدامات لازم در ارتباط با اضافه شدن ۲ بیمارستان آموزشی دیگر نیز در دست اجرا می باشد که شامل بیمارستان های اسلام آباد غرب و سنقر می شوند و با احتساب این دو بیمارستان مراکز آموزشی بیمارستانی استان به ۹ فقطگره افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد؛ معاونت آموزش مجموعا با ۹ مدیریت اداره می شود که تعداد دانشجویان در حال حاضر ۶ هزار و ۱۵۳ دانشجو بوده که ۲۹۳ نفر به عنوان دانشجوی مهمان بوده و تعداد ۳ هزار و ۲۵۱ دانشجوی خانم و ۲ هزار و ۹۰۲ نفر نی دانشجوی آقا در دانشگاه تحت تحصیل قرار دارند.

دکتر وزیری افزود: در مقاطع دکترای عمومی ۲ هزار و ۹۲۸ نفر، کاردانی ۱۷ نفر، کارشناسی پیوسته یک هزار ۹۴۹ نفر     کارشناسی ناپیوسته ۱۷۸  نفر، کارشناسی ارشد ۵۱۲ نفر، دکترای تخصصی (phd) ۱۰۴ نفر، دکترای تخصصی پژوهشی(phd) ۸ نفر، تخصص بالینی ۴۳۲ نفر و در مقطع فوق تخصص MBBS ۲۴ نیز یک  نفر مشغول تحصیل می باشند.

وی افزود: در حال حاضر ۴ هزار ۲۹۲ نفر بصورت روزانه در دانشگاه مشعول آموزش می باشند و ۶۴۶ نفر دانشجوی خارجی نیز در دانشگاه مشغول  بوده که جایگاه سوم را در سطح دانشگاه های کشور از نظر پذیرش داراست و همچنین در دوره تکمیلی ۱۸ نفر و پردیس خودگردان نیز یک هزار و ۵۹ نفر تحصیل می کنند.

معاون آموزشی دانشگاه بیان داشت: تنوع زیادی در بین رشته های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه وجود دارد به طوری که ۲ رشته کاردانی، ۲۰ رشته کارشناسی پیوسته، شش رشته کارشناسی ناپیوسته،۲۹ رشته کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی ۱۲ رشته، دکترای تخصصی پژوهش ۵ رشته، بالینی ۲۱ رشته،  دو رشته فوق تخصص و سه رشته دکترا عمومی و یک رشته mbbs در دانشگاه تدریس می شود.

وی افزود: در حال حاضر ۵۴۱ عضو هیئت علمی در دانشگاه فعالیت می کنند که ۲۷۰ نفر در هیئت علمی پایه و ۲۶۶ نفر در زمینه بالینی و ۹ نفر نیز در گروه های عمومی فعالیت دارند که از این تعداد ۴۹۵ نفر عضو هیئت علمی آموزشی و ۴۶ نفر نیز جزو هئیت علمی پژوهشی محسوب می شوند.

دکتر وزیری ادامه داد؛ در سال جاری ۲۷ عضو هئیت علمی تحت استخدام دانشگاه پذیرفته می شوند و تلاش بر این است تا سال آتی این میزان از جذب اعضا دو برابر شود و به حدود ۵۵ نفر برسد.

وی افزود: حدود ۳۵ درصد از اعضای هیئت علمی دانشگاه ارتقا رتبه داشته به گونه ای که به صورت مشخص بیش از ۶۰ استاد تمام و ۱۲۰ نفر نیز حائز مرتبه دانشیاری بوده که در قیاس با بسیاری از دانشگاه های دیگر آمار درخشانی محسوب می شود.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: بیش از ۸۰ درصد از اعصای هئیت علمی دانشگاه مشمول رکود علمی نیستند و به صورت سالانه پژوهش های کافی و مستمر را انجام داده و به تبع آن از رکود علمی خارج هستند.

وی در ادامه گفت: دو هدف کلی در تحصیلات تکمیلی دانشگاه دنبال می شود که حفظ وضعیت آموزشی موجود و همچنین ارتقا کیفیت و توسعه آموزش می باشد.

این مسوول ادامه داد: اعتبار بخشی بیمارستان ها هر دوسال یکبار انجام می شود که هفت بیمارستان سطح شهر کرمانشاه در سه دوره متوالی تحت این اعتبار بخشی ها تایید شدند و دو بیمارستان دیگر نیز به این تعداد اضافه خواهند شد.

وی گفت: این اعتبار بخشی ها دارای دو ارزیابی درونی و بیرونی بوده که پس از کنترل تایید خواهند شد به طوری که تمامی برنامه ها در سال جاری ارزیابی شده است.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تاکید داشت: در زمینه توسعه رشته ها نیز از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ با توجه به قانون توسعه نیروهای انسانی هیچ رشته ای به دانشگاه اضافه نشد و از ابتدای سال ۱۴۰۰ دو رشته بهداشت مواد غذایی و صنایع غذایی و دو رشته فیزیوتراپی، یک رشته پرستاری و دو رشته مدیریت ایمنی و سلامت محیط زیست و همچنین انتقال خون راه اندازی گردید.

وی گفت: دانشگاه یک هزار ۵۹ دانشجو در پردیس خودگردان دارد که مشغول تحصیل می باشند از این تعداد ۱۱۸ نفر دانشجوی مهمان از خارج پذیرش شده است.

  • نویسنده : محمد فرجی کاشانتویی