مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه گفت: تمامی بهره‌برداران منابع ثابت آلوده کننده هوا، ملزم به رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها درموتورخانه‌ها و سامانه‌های احتراقی خود هستند.

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ محمودرضا نیازی مدیر کل استاندارد کرمانشاه اظهار کرد: براساس ماده ۱۷ قانون هوای پاک، بازرسی از موتورخانه ها و سامانه های احتراقی از دستگاههای دولتی ومراکز دارای موتورخانه درسطح استان درحال اجرا میباشد، بنابراین تمامی بهره‌برداران منابع ثابت آلوده کننده هوا، ملزم به رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها درموتورخانه‌ها و سامانه‌های احتراقی خود هستند، این مراکز مکلفند تدابیر لازم جهت جلوگیری از انتشار آلاینده‌ها در هوای آزاد اتخاذ و از سوخت مناسب، ترجیحاً گاز شهری استفاده نمایند.

وی گفت؛  مالکان و مسئولین مراکز اداری، بهداشتی و درمانی، خدماتی، عمومی و تجاری، به جهت کاهش انتشار آلاینده ها و بهینه سازی مصرف انرژی، مکلفند هرساله نسبت به اخذ معاینه فنی موتورخانه های خود پس از سنجش آلاینده ها وتطبیق نتیجه معاینه فنی با استانداردملی ۱۶۰۰۰ ودریافت گواهینامه از سازمان استاندارداقدام نمایند‌

وی افزود؛درصورتیکه ذینفع، اقدامی برای رفع آلودگی سامانه های احتراقی خود در مهلت مقرر، انجام ندهند، به جهت صیانت از حقوق عامه مراتب جهت اعمال قانون به مراجع قضایی ارجاع می گردد.

مدیرکل استاندارد تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون ۳۲ بازرسی از موتورخانه های دستگاههای دولتی صورت گرفته است ، در این بازرسی‌ها ۸۷ درصدنتایج معاینه فنی با استاندارد ملی مربوطه مطابقت داشته و در مقایسه با سال گذشته رشد ۳۰ درصدی انطباق معاینه فنی را شاهد بوده‌ایم، همچنین از نظر مقدار انتشار گاز منوکسید کربن نیزقبل از معانیه فنی تنها ۳۷.۵ درصدموتورخانه ها با استاندارد ملی مربوطه مطابقت داشتند، ولی بعد از معاینه فنی، این عدد به ۸۷.۲ درصد افزایش پیدا کرده است