شهردار کرمانشاه بر لزوم ارتقاء سطح زیبایی شهری در کرمانشاه، با حذف زوائد بصری تاکید کرد.

به گزارش نسیم کرمانشاه و به نقل از مرکز اطلاع رسانی شهرداری کرمانشاه، نادر نوروزی در کمیسیون زیباسازی شهری اظهار کرد: مناطق هشت‌گانه شهرداری به همراه سازمان منظر و سیمای شهری هرچه سریع‌تر با برنامه‌ای هدفمند نسبت به رفع اغتشاشات و زوائد بصری در سطح معابر اصلی و فرعی و همچنین محلات اقدام کنند.

 

وی افزود: استفاده از نظرات افراد خلاق و صاحب ایده در بحث زیباسازی شهری بسیار مهم است، همچنین در کنار استفاده مناسب از نور و روشنایی، باید المان‌های شهری نیز به گونه‌ای طراحی شود که نشانگر هویت ملی و مذهبی جامعه باشند.

 

شهردار کرمانشاه تصریح کرد: وجود آرامش بصری در فضاهای عمومی از مظاهر احترام به حقوق شهروندی است و برای رسیدن به این هدف در گام نخست باید زوائد بصری و موانع فیزیکی از سطح شهر حذف شوند.

 

وی بیان کرد: مدیران مربوطه باید به مواردی مانند ایجاد هویت‌ برای فضاهای شهری، یکپارچگی بصری، ایجاد تنوع در فضای شهر و سرزندگی اجتماعی در محیط با توجه به فرهنگ مداری که موجب شخصیت بخشی به شهر می‌شود توجه ویژه داشته باشند.