مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه گفت:با ابلاغ ستاد ملی مبارزه با کرونا و انتقال کتابخانه‌های عمومی از گروه شغلی ۳ به گروه ۲، کتابخانه‌های عمومی در شهر‌هایی با وضعیت زرد، نارنجی و آبی فعالیت می‌کنند.

معصومه حسنی خونسار اظهار کرد: بر اساس بخشنامه ستاد ملی کرونا و انتقال کتابخانه‌های عمومی از گروه ۳ به گروه ۲، در شهر‌هایی با سطح هشدار قرمز؛ کتابخانه‌ها و سالن‌های مطالعه آن‌ها تعطیل بوده و ارائه خدمات کتابخانه‌ای بصورت مجازی و غیرحضوری انجام می‌شود.
وی افزود:در شهر‌هایی با سطح هشدار نارنجی؛ کتابخانه‌ها در تمامی ایام هفته بصورت حضوری خدمات کتابخانه‌ای ارائه می‌دهند و در این وضعیت سالن‌های مطالعه؛ فعالیت بخش‌های کودک و امانت کتاب به کودکان و نیز اجرای برنامه‌ها با ۳۰درصد ظرفیت، فعال خواهند بود و مراسمات و برنامه‌های فرهنگی کتابخانه‌ها و ادارات شهرستان به صورت حضوری با تعداد حداکثر ۲۰ نفر قابل انجام است. کتابخانه‌های سیار به طور کامل فعالیت خواهند کرد.
حسنی خونسار تصریح کرد: در شهر‌هایی با سطح هشدار زرد؛ کتابخانه‌ها در تمامی ایام هفته بصورت حضوری خدمات کتابخانه‌ای (امانت، نشریات و سایر بخش ها) ارائه می‌دهند. در این وضعیت سالن‌های مطالعه با ۵۰درصد ظرفیت، فعال خواهند بود. همچنین مراسمات و برنامه‌های فرهنگی کتابخانه‌ها و ادارات شهرستان به صورت حضوری با تعداد حداکثر ۳۰ نفر قابل انجام است.
مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان افزود: همچنین فعالیت بخش‌های کودک و امانت کتاب به کودکان و نیز اجرای برنامه‌ها با ۳۰درصد ظرفیت خواهد بود. کتابخانه‌های سیار به طور کامل فعالیت خواهند کرد، در شهر‌هایی با سطح هشدار آبی؛ با حفظ و رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی فعالیت کتابخانه‌ها با حضور همه پرسنل، تمامی خدمات را ارائه می‌دهند.