مدیرکل فنی و حرفه ای استان کرمانشاه از ارائه آموزش های مهارتی به معدن داران قیرطبیعی گیلانغرب خبر داد.

به گزارش نسیم کرمانشاه، یاور محمدی در نشست برنامه ریزی به منظور جلوگیری از خام فروشی قیر طبیعی، گفت: برنامه های متناسب با تولیدات قیر طبیعی در این شهرستان در راستای جلوگیری از خام فروشی این ماده ارزشمند معدنی اجرا می شود.

یاور محمدی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه اظهار داشت: با توجه به وجود ذخایر غنی قیر طبیعی در منطقه، از لحاظ فرآوری، افزایش کیفیت و استاندارد سازی قیر طبیعی آماده آموزش به نیروی کار و جویای کار در این حوزه و تربیت نیروی کار ماهر است.
محمدی ادامه داد: با پیگیری های صورت گرفته انعقاد تفاهم نامه سه جانبه فی مابین فرمانداری، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و انجمن معدن داران قیر طبیعی نهایی شده و تربیت نیروی انسانی با استفاده از امکانات فنی و حرفه ای در دستور کار قرار گرفته است.
وی آمادگی سازمان آموزش فنی و حرفه ای را به منظور ارائه آموزش های لازم در بخش های استخراج، فرآوری، تجارت و همچنین صادرات اعلام کرد و گفت: این امر علاوه بر ایجاد اشتغال و رونق تولید باعث بهبود کیفیت قیر طبیعی منطقه در بازارهای جهانی نیز خواهد شد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه اظهار داشت: آمادگی ارایه آموزش های لازم در بخش های کشاورزی، دامپروری، صنایع دستی و دیگر رشته های متناسب با ظرفیت های شهرستان را داریم.