مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه در حاشیه بازدید دکتر بخشی‌پور نماینده شهرستان اسلام آباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی از بزرگراه اسلام آباد غرب_ پلدختر ، از آغاز عملیات اجرایی و ساخت ۸ کیلومتر باقیمانده بزرگراه اسلام آباد غرب _ پلدختر، حدفاصل منطقه دیزگران تا گردنه شاهبداغ، خبر داد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه در حاشیه بازدید دکتر بخشی‌پور نماینده شهرستان اسلام آباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی از بزرگراه اسلام آباد غرب_ پلدختر ، از آغاز عملیات اجرایی و ساخت ۸ کیلومتر باقیمانده بزرگراه اسلام آباد غرب _ پلدختر، حدفاصل منطقه دیزگران تا گردنه شاهبداغ، خبر داد.

وی افزود : با تلاش و پیگیرهای مستمر دکتر بخشی‌پور ،مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار، جهت تملک اراضی مورد نیاز اختصاص یافت و عملیات اجرایی و ساخت ۸ کیلومتر باقیمانده این محور به زودی آغاز می‌شود.

شریفی همچنین از تکمیل پروژه جاده اسلام‌آباد‌غرب به حمیل در آینده نزدیک خبر داد.