معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان کرمانشاه با بیان اینکه در سال ۹۸ بیش از ۱۱ هزار و ۳۱۸ مادر باردار و کودک دچار اختلال رشد برای دریافت خدمات حمایتی و معیشتی به نهاد معرفی شده اند، گفت: حدود دو میلیارد تومان اعتبار برای کمک به ارتقای شاخص های بهداشتی این مادران […]

      
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان کرمانشاه با بیان اینکه در سال ۹۸ بیش از ۱۱ هزار و ۳۱۸ مادر باردار و کودک دچار اختلال رشد برای دریافت خدمات حمایتی و معیشتی به نهاد معرفی شده اند، گفت: حدود دو میلیارد تومان اعتبار برای کمک به ارتقای شاخص های بهداشتی این مادران و کودکان اختصاص داده شده است.

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان کرمانشاه گفت: این نهاد طرح امنیت غذایی را برای کودکان نیازمند دچار اختلال رشد و مادران باردار تحت حمایت اجرا می کند.

رحمتی پور با بیان اینکه این کودکان از سوی مراکز بهداشت شناسایی و برای دریافت حمایت های معیشتی به این نهاد معرفی می شوند، افزود: مادران باردار تحت حمایت نیز از سوی مددکاران خانواده شناسایی و مشمول کمک های حمایتی این نهاد می شوند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته حدود دو میلیارد تومان اعتبار برای کمک به ارتقای شاخص های بهداشتی این مادران و کودکان اختصاص داده شده، ادامه داد: این اعتبار برای خرید مواد غذایی ضروری و مورد نیاز رشد کودکان و مادران باردار تخصیص داده شده است.

رحمتی پور تصریح کرد: اعطای این کمک ها تا بهبودی شاخص های رشد کودکان و پایان دوره شیردهی مادران ادامه خواهد یافت.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان همچنین به یکی دیگر از خدمات حمایتی این نهاد اشاره و تاکید کرد: یکی دیگر از گروه هایی که به صورت ویژه از خدمات حمایتی کمیته امداد بهره مند می شود سالمندان هستند.

کیومرث رحمتی پور تصریح کرد: در سال ۹۸ دو هزار و ۲۵ سالمند تحت حمایت از کمک های این نهاد برای تامین هزینه های نگهداری توسط خانواده و سبدهای معیشتی بهره مند شده اند.

وی عنوان کرد: کمیته امداد در سال گذشته ۳۱۹ میلیون تومان نیز برای حمایت از سالمندان مددجو اختصاص داده است.

کیومرث رحمتی پور با بیان اینکه بخش قابل توجهی از کمک های حمایتی و معیشتی با مشارکت خیران نیک اندیش تامین می شود، گفت: تمامی کمک های مردمی صرفا بنا به نیت خیرخواهانه نیکوکاران هزینه و به دست نیازمندان می رسد.