مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه با بیان اینکه امسال به منظور ایجاد اشتغال پایدار برای مددجویان تحت حمایت ۱۸۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار قرض الحسنه بانکی اختصاص داده می شود، گفت: تاکنون با انعقاد قرارداد همکاری با بانک های ملی، مسکن، کشاورزی و توسعه تعاون تمهیدات لازم برای جذب بیش از ۸۰ […]

مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه با بیان اینکه امسال به منظور ایجاد اشتغال پایدار برای مددجویان تحت حمایت ۱۸۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار قرض الحسنه بانکی اختصاص داده می شود، گفت: تاکنون با انعقاد قرارداد همکاری با بانک های ملی، مسکن، کشاورزی و توسعه تعاون تمهیدات لازم برای جذب بیش از ۸۰ میلیارد تومان وام اتخاذ شده است.

به گزارش نسیم کرمانشاه، مدیر کل کمیته امداداستان کرمانشاه با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از وام های اشتغال پرداختی به خانوارهای مددجو از محل اعتبارات بانک های عامل تامین می شود، گفت: پیش بینی شده است امسال بیش از ۱۸۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه بانکی برای ایجاد اشتغال به مددجویان کرمانشاهی جذب و اختصاص داده شود.

رخصی با بیان اینکه این نهاد به منظور جذب حداکثری اعتبارات با بانک های عامل رایزنی کرده و قرارداد همکاری منعقد می کند، عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون جلساتی با مدیران بانک های ملی، مسکن، کشاورزی و توسعه تعاون برگزار شده است.

وی ادامه داد: با انعقاد قرارداد همکاری با این بانک ها؛ تمهیدات لازم برای جذب بیش از ۸۰ میلیارد تومان وام قرض الحسنه اتخاذ شده است.

مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه با بیان اینکه تا پایان سال با احتساب وام های تامین شده از محل بانک های عامل و صندوق امداد ولایت بیش از ۲۱۷ میلیارد تومان وام به مددجویان اختصاص داه می شود، ابراز امیدواری کرد: تا پایان سال با جذب اعتبارات تمامی بانک های عامل و از محل منابع امدادی برای شش هزار مددجو در استان شغل پایدار ایجاد شود.