مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه از اختصاص دو هزار میلیارد تومان اعتبار به واحد‌های تولیدی کرمانشاه در قالب تسهیلات تبصره ۱۸ خبر داد.

 

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ محمود رشیدی اقدم اظهار داشت: در راستای تحقق شعار سال، تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری و تولیدی از طریق اعطای تسهیلات ارزان قیمت تبصره ۱۸ توسط دولت به عنوان یکی از اهداف اصلی اقتصادی مورد توجه قرار گرفت.

 

وی گفت: امکان تکمیل و توسعه واحد‌های تولیدی و افزایش توان تولید از محل این تسهیلات برای خرید مواد اولیه و سرمایه در گردش فراهم شده که این تسهیلات به افزایش تولید و مهار تورم منجر می شود.

 

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه در ادامه بیان کرد: بخش دیگری از تسهیلات برای احیای واحد‌های راکد و نیمه فعال اختصاص یافته تا این واحدها مجددا به وارد چرخه اقتصادی بازگردند و به تبع آن اشتغالزایی را به دنبال دارند.

 

وی افزود: عملکرد استان در خصوص تسهیلات تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۰ بدین گونه بوده که بالغ بر یک هزار و ۴۴۰ واحد تولیدی به مبلغ یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تقاضا شده که اشتغالزایی هفت هزار نفر را به دنبال داشته است.

 

رشیدی اقدم در پایان گفت: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۰۹ درخواست تسهیلات به مبلغ ۲۴۴ میلیارد تومان درخواست شد و در سال ۱۴۰۲ نیز بالغ بر دو هزار میلیارد تومان تسهیلات در دستگاه های حمایتی توزیع شده است.