مدیرکل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس استان كرمانشاه گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۵ موسسه حقوقی و شخص حقیقی به ساخت ۳۲ مدرسه با ۱۵۲ کلاس درس در سطح استان کرمانشاه متعهد شدند که ۹۱ درصد این پروژه ها اجرا شده است.

مرزبان نظری اظهار کرد: در طرح تخریب و بازسازی استان کرمانشاه از ۳ هزار و ۱٠۳ کلاس درس تخریب شده تا کنون ۲/۵ درصد کل کلاس های استان کرمانشاه که معادل ۳۷۹ کلاس است، جهت پروژه تخریب و بازسازی (مربوط به سال ١٣٨٣) باقی مانده است.
وی در خصوص سیستم گرمایشی ویژه دانش آموزان افزود: تمامی کلاس های استان از سیستم گرمایشی ایمن برخوردار هستتد.
مدیرکل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس استان کرمانشاه تصریح کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون ۱۵ موسسه حقوقی و شخص حقیقی به ساخت ۳۲ مدرسه با ۱۵۲ کلاس درس در سطح استان متعهد شدند که ۹۱ درصد این پروژه ها اجرا شده و در حال فعالیت هستند.
وی خاطرنشان کرد: تمام فضاهای مدراس در سطح استان جهت حضور دانش آموزان،ایمن و آماده استفاده هستند.