در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳، ۶۱ کیلومتر شبکه گاز در استان کرمانشاه اجرا شده است.

به گزارش نسیم کرمانشاه، ناصر حسینی مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه ضمن بیان مطلب فوق، اظهار داشت: این میزان از شبکه‌گذاری منجر به نصب ۳ هزار و ۹۰۵ علمک و جذب ۵ هزار و ۲۲۶ مشترک جدید در استان شده است.

 

حسینی گفت: با احتساب این ۶۱ کیلومتر، شبکه گاز استان در مجموع به ۱۲ هزار و ۴۵۲ کیلومتر رسیده است.

 

وی بیان داشت: با ادامه روند کنونی که حاصل تلاش بی‌وقفه کارکنان شرکت گاز استان است، به‌زودی تمام استان از نعمت گاز برخوردار خواهد شد.