مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه گفت: طی سه ماهه اول سال جاری ۲۵۰ کیلومتر شبکه گازرسانی در استان کرمانشاه اجرا شد. به گزارش نسیم کرمانشاه؛ سیروس شهبازی اظهار داشت؛ شرکت گاز استان کرمانشاه با تمام توان و رعایت پروتکل های بهداشتی و با رعایت مسائل ایمنی و استانداردهای گازرسانی درسه ماهه نخست سال جاری ۲۵۰ […]

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه گفت: طی سه ماهه اول سال جاری ۲۵۰ کیلومتر شبکه گازرسانی در استان کرمانشاه اجرا شد.

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ سیروس شهبازی اظهار داشت؛ شرکت گاز استان کرمانشاه با تمام توان و رعایت پروتکل های بهداشتی و با رعایت مسائل ایمنی و استانداردهای گازرسانی درسه ماهه نخست سال جاری ۲۵۰ کیلومتر شبکه گازرسانی در استان اجرا کرده که باتوجه به برنامه و اهداف سال ۹۹ پیشرفت قابل توجهی داشته است.

وی بیان داشت: درحال حاضر علاوه بر سه شهر نوسود،نودشه و ریجاب برنامه گاز رسانی به ۵۲۰ روستا نیز در دست اجرا می باشد که همچنین شبکه داخلی شهر ازگله نیز با اعتباری بالغ بر ۳۱۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه تاکید داشت: طی این سه ماه با این حجم از اجرای شبکه، ۵۵ روستا گازرسانی و سه هزار و ۷۴۸ مشترک جدید از نعمت گاز برخوردار خواهند شد که پیشرفت گازرسانی به شهرهای باقیمانده مذکور نیز دارای روند قابل قبولی است.

وی در پایان یادآور شد: درحال حاضر ۹۹ درصد از جمعیت شهری شامل ۲۸ شهر و ۷۵ درصد جمعیت روستایی شامل یک هزار و ۴۷۰ روستا دارای نعمت گاز می باشند که درمجموع کل استان تعداد حدود ۶۰۰ هزار مشترک از گاز طبیعی استفاده می کنند و با اتمام پروژه های در دست اجراء ضریب نفوذ گازرسانی در استان به ۹۳ درصد افزایش خواهد یافت.