پروژه فیبر نوری مخابرات در شهرستان هرسین درحال انجام است

به گزارش نسیم کرمانشاه و به نقل از روابط عمومی، دکتر حمید رضا امیری به همراه جمعی از مسئولین از روند اجرای پروژه فیبر شهرستان هرسین بازدید کردند

مدیر منطقه ضمن بازدید از پروژه، درجریان آخرین اقدامات فنی آن قرار گرفت ودستورات لازم را جهت تسریع کار وبهبود عملکرد مسئولین و پیمانکاران صادر کرد.