عملیات نصب و برگردان چهار دستگاه کافو در شهرک نوکان کرمانشاه طی دو هفته اخیرانجام شد.

به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه کرمانشاه ، در راستای بهینه سازی وارتقای کافو های مسی در شهرک نوکان کرمانشاه، عملیات نصب و برگردان این کافو ها انجام پذیرفت .
دراین اقدام،کافو نوری جایگزین کافو مسی قدیمی شد که این امر بصورت همزمان موجب تعویض شماره تلفن ۴۵۰ مشترک دراین منطقه گردید.
از مزایای کافو نوری می توان به کیفیت بهتر ارتباط و افزایش سرعت اینترنت و کاهش قطعی اشاره نمود.