مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمانشاه از اجرای طرح شهید عجمیان در مدارس استان خبر داد.

به گزارش نسیم کرمانشاه، جلسه ستاد اجرایی طرح جهادی شهید عجمیان در استان کرمانشاه، با حضور مدیرکل آموزش و پرورش، مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمانشاه و مسئولین گروه های جهادی استان برگزار شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمانشاه، اعلام کرد که گروه‌های جهادی با هدف بهسازی و شاداب سازی مدارس در نقاط محروم، فعالیت‌هایی از جمله رنگ آمیزی و تعمیرات را انجام خواهند داد و تجهیزات مورد نیاز برای این منظور تهیه می گردد.

مهندس نظری اظهار کرد: طرح شهید عجمیان با هدف بهسازی و شاداب سازی مدارس مناطق کم برخوردار کشور طرح بسیار مفید و مطلوبی است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان با اشاره به حمایت گروه‌های جهادی از این طرح ها گفت: این موضوع در یادگیری دانش آموزان بسیار تاثیرگذار است.