معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از اجرای طرح الگوی کشت برای دو محصول گندم و جو خبر داد و گفت: طی دو سال آینده این طرح به طور کامل در سراسر استان همراه با اختصاص حمایت هایی از طرف دولت اجرا می شود.

فرهاد شریفی در خصوص اجرای طرح الگوی کشت در کرمانشاه اظهار کرد: این طرح پیشنهادی است و در آذر ماه ابلاغ شده اما هنوز نهایی نشده است و در انتظار ارائه طرح در حضور وزیر جهاد کشاورزی و استاندار هستیم.
وی با بیان اینکه ایراداتی بر طرح وارد است که در حال برطرف نمودن آن هستیم، افزود: الگوی کشت
در سطح ١٩٣ هزار هکتار از مزارع آبی استان و ۶۴٣ هزار هکتار از مزارع دیم که جمعا شامل ٨٣۶ هزار و ٨۶٣ هکتار است اجرا می شود.
وی گفت: این الگو برای گندم و جو اجرا شده و برای سایر کشت ها هم انجام می شود، مزایای طرح
پایداری تولید و امنیت غذایی، افزایش بهره وری در کشت، افزایش تولید، تناسب عرضه و تقاضا و تعادل در مصرف آب است که با اجرای آن مصرف آب حدود ٣٠٠ میلیون متر مکعب در سطح استان کاهش یافت.
وی گفت: بعد از گندم و جو چغندر در شهرستان ها در سطوح تفکیک شده و ابلاغ می شود اگر چه اجرای طرح در بعضی سطوح جا به جا شده است.
شریفی تاکید کرد: امسال سال اول اجرای طرح است و طی دو سال آینده هم به مرور اجرا و نواقص آن برطرف می شود.
به گفته وی دولت هم برای اجرای طرح حمایت هایی
در قالب یارانه کود، سم و بذر به کشاورزان که طرح را اجرا کنند، ارائه خواهد داد.